2018. 10. 23. kedd
   
méret

Keresés

Intézmények

Művelődési ház

Intézményvezető neve: Horváth László
Irányítószám: 8981
Település: Gellénháza
Cím: Olajbányász Körút 6
E-mail:
Web:
Telefonszám:

Az oktató-nevelő munka mellett intézményünk a települések fontos kulturális centruma is. Gellénháza eddig sem panaszkodhatott kulturális életére. Általános iskolájának és művelődési házának művészeti csoportjai, és az önkormányzat maga is számtalanszor hívott létre olyan rendezvényeket, amelyek nemcsak a helyiek és a szomszédos települések lakossága, hanem régió és az egész ország érdeklődésére is számíthattak.
Az önkormányzat ez év január elsejétől az iskola igazgatása alá vonta a művelődési házat így. Az új feladat nem teljesen szokatlan számunkra, mert az általános iskola folyamatos kapcsolatot tartott korábban is a művelődési házzal, hiszen annak számos rendezvényén szerepeltek a gyermekek és a pedagógusaink színvonalas műsorokkal.
Bízunk abban, hogy az iskola tantestületében rejlő szellemi kapacitással és képességgel élve még színesebbé tehetjük a saját és a környező települések kulturális életét. Törekvésünk, hogy biztosítsuk a ház működését és, hogy minnél több, a hagyományos ünnepkörökhöz kapcsolódó népszerű programot szervezzünk. A gyermekek lelkes szerepléssel mindebből kiveszik részüket. Ez biztató arra nézve, hogy a szülők, amikor a gyermekük számára iskolát választanak, oktatási intézményünk mellett döntenek.
A kulturális tevékenység bővítésével az a célunk, hogy a minél több gyermeket, rajtuk keresztül szülőket, családokat vonjuk be a programokba. Iskolánk szellemi kapacitását szeretnénk felhasználni erre a munkára, amelynek jótékony hatása minden bizonnyal megmutatkozik majd oktató-nevelő munkánkban.

A Gellénházi Művelődési Ház története

A Művelődési Ház 1957-ben nyitotta meg kapuit. Építése az olajipar fejlődésének volt köszönhető. Megjelenése meghatározó volt, szinte azonnal a művelődés középpontjába került a térségben.
A működtetés a szakszervezet feladata lett, ennek megfelelően hosszú éveken keresztül kiemelkedő szerepe volt Szalay Géza úrnak.
A vezetők mindent megtettek annak érdekében, hogy az intézményt, mely a Bartók Béla Művelődési Ház nevet kapta, a közművelődés szolgálatába állítsák.
Nyakas Gyula a kezdetektől, 1957-től irányította a művelődési ház életét, majd Péntek Vince követte őt. Kiemelkedő volt Völgyesi Jenő munkássága, aki több mint harminc éven keresztül 1966-2001-ig állt a létesítmény élén. Kulturális tevékenysége messzemenően meghatározta a település életét. 2001-től Kiss Csaba vette át a Ház, illetve a település kulturális életének szervezését. Az intézményt 2007. január 1-től a Gellénházi Önkormányzat működteti, mely ettől kezdve a Gellénházi Művelődési Ház nevet viseli.
A Vállalat igazgatója, Tóth Ferenc szerződést kötött az ORI-val, így lehetőség nyílt arra, hogy neves művészek jussanak el a településre, Fellépett többek között a művelődési ház színpadán Latinovics Zoltán és Latabár Kálmán is.
Kiemelkedő volt mindig a helyi művészeti csoportok működése is. Sok fiatalt vonzott a Kerkay Katalin vezette tánccsoport, vagy a Bálint László tanár úr irányításával működő irodalmi színpad. A zenetanulásnak is nagy szerep jutott, a csoportok Guerra Gusztáv és Vízvári Dezső zenetanár vezetésével működtek. Ki ne emlékezne a népszerű Csimbum Cirkuszra, mely Dedinszky János direktorral az élen rendszeres szereplője volt a Művelődési Ház életének. 1973 és 1977 között működött az akkori népművelő, Varga Csaba vezetésével a Grimaszk Színpad.
Varga Csaba után a népművelői feladatokat Porgányi Mária, Hóbor Erzsébet és Oswald Judit látták el. Az intézményben folyamatosan működött a könyvtár, jelentős rendszeresen frissített könyvállománnyal. A könyvtári feladatokat Székely Gyuláné és Oswald Judit látták el. A könyvtár jelenlegi vezetője Bartusch Ágnes.
A hatvan-hetvenes években rendszeresek voltak a színházi előadások. Emlékezetes esemény a település számára a szélesvásznú filmszínház megjelenése.
A közművelődési tevékenység mellett helyet adott az épület a vállalati rendezvényeknek, ünnepségeknek, továbbképzéseknek. Ezenkívül folyamatosan a lakosság szolgálatában állt és áll ma is. Hosszú éveken keresztül az ifjúság találkozóhelye volt, és az itt tartott lakodalmak miatt sok párnak emlékezetes hely marad.
Völgyesi Jenő igazgató (1966-2001), aki meghatározó szerepet töltött be a település kulturális életében.
Jelenleg öt művészeti csoport működik (Vajda József Népdalkör, Orchidea Kamarakórus, Galagonya Citera Együttes, Subridom Néptánccsoport, Szélkerék Együttes), amelyek szép eredményekkel büszkélkedhetnek. Az intézmény helyet ad az iskolai Pöttöm Színpadnak. A Művelődési Ház keretein belül működik a Képzőművészeti Szakkör, a Nőklub és a Nyugdíjas Klub.
A településen élők közül sokan látogatják a könyvtárat és a Teleházat. Hetente két, alkalmanként három délután áll a fiatalok rendelkezésére az épület, ahol játékkal, beszélgetéssel, olvasással és számítógép használattal tölthetik el az időt. Rendszeresek az előadások és a művészeti bemutatók, fesztiválok.
Bízunk abban, hogy az elmúlt évtizedek eredményes munkáját tovább tudjuk folytatni és a Gellénházi Művelődési Ház még hosszú időn keresztül fog meghatározó szerepet betölteni a térség kulturális életében és a település szolgálatában

   

Nagylengyeli Óvoda

Intézményvezető neve: Richter Jenőné
Irányítószám: 8983
Település: Nagylengyel
Cím: Bányász u
E-mail:
Web:
Telefonszám: 92/366-021


Az épület nagyon régi, az 1920-as években már állt. Volt mészárszék, kocsma és községi tanács.
De az öreg épület újra megfiatalodott, amikor 1978-ban gyermekzsivajtól hangos élet költözött bele. Azóta is minden évben alakítgatjuk, szépítgetjük, újítgatjuk, hogy nemes feladatának minél jobban megfeleljen.
2001-ben a csoportszobában galéria épült, 2003-ban modern követelményeknek megfelelő műanyagra cserélték az ajtókat, ablakokat, és kívülről is vakolatot kapott.
2004-ben teljes belső tere átalakult, újra festésre került sor.
Ahogy az épület újra és újra megújul. úgy a benne folyó munkát is mind színvonalasabbá igyekszünk tenni.
Erről szeretném önöket meggyőzni a következőkben, egy ismertető keretében. Őszintén remélem, hogy az itt leírt információk birtokában bizalommal lépnek az épületbe gyermekeikkel, és ugyanilyen bizalommal fordulnak hozzánk gyermekeik nevelésével kapcsolatos gondjaikkal.
Hiszen együtt, egymás nevelő hatását erősítve biztosíthatjuk legjobban gyermekeik optimális fejlődését, boldog gyermekkorát, és ismeretekkel, érdeklődéssel felvértezve indulhatnak az iskolába óvodánkból.

   

Gellénházi Óvoda

Intézményvezető neve: Pirzsókné Lóránt Emilia
Irányítószám: 8981
Település: Gellénháza
Cím: Varga G .18
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web:
Telefonszám: 92/366-876

Óvodánkat 1961-ben építették községünk lakótelepén, szép környezetben, forgalomtól távol eső helyen, az iskola mellett.

Fenntartója Gellénháza, Iborfia, Petrikeresztúr, Lickóvadamos Községek Önkormányzata. Intézményünk fő feladatának tekinti a gyermekek harmonikus nevelését, sokoldalú fejlesztését.

Óvodai programunkban kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, az egészséges életmód kialakítása és a zalai néphagyományok őrzése. Parkkal övezett tágas, szép udvarunk kitűnő lehetőséget biztosít a gyermekeknek a játékra, mozgásra, s a természet megfigyelésére.

Programjaink közé tartozik: a színházi előadások megtekintése, ünnepélyek, séták, kirándulások szervezése. Lehetőség van külön ovistornára és német-ovira. Az óvoda távolabbi szolgáltatása: hetente logopédus és gyógypedagógus segíti a különleges nevelési igényű gyermekek fejlesztését.

Az intézmény dolgozóinak fontos, hogy minden gyermek jól érezze magát az óvodában.

   

Dr. Papp Simon Általános Iskola

Intézményvezető neve: Horváth László
Irányítószám: 8981
Település: Gellénháza
Cím: Varga G. u 1
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: http://www.gellenhaza.hu/iskola/
Telefonszám: 92/566-004

AZ ISKOLÁNK TÖRTÉNETE


A Dr. Papp Simon Általános Iskola 8 évfolyamos intézmény, amely a Zalára jellemző aprófalvas környezetben, gellénházi szélkhellyel működik. Jelenleg 9 község társulása tartja fenn az intézményt. Az iskolába 219 gyermek jár, dolgozóink létszáma 30 (21 pedagógus, 9 technikai dolgozó).
Az iskola épülete 3 lépcsőben készült el, legrégebbi részét 1956-ben adták át, majd a körzetesítést követően a növekvő gyermeklétszám miatt még kétszer (1978-ban és 1988-ban) bővítették. 1993-ban vette fel az iskola a dr. Papp Simon olajmérnök nevét.
Az utolsó évtized alatt egyre erőteljesebbé vált az iskola arculata. Bevezették német nyelvből az emelt színtű (heti 5 óra), magyar nyelv és matematika tantárgyakból a nívócsoportos oktatást. Angol nyelvet fakultatív úton heti 2 órában tanulthatnak a gyerekek, az idegen nyelvi oktatáshoz nyelvi laborral rendelkezik az iskola. Megragadunk minden pályázati lehetőséget, hogy a színvonalas nevelő-oktató munka megvalósulhasson.
A belső terek felújításával, valamint az informatika terem és gépparkjának korszerűsítésével, 2006 nyarán tovább szépült az általános iskola, amely nemcsak színvonalas oktatásával, hanem a gyermekek érdeklődési körének megfelelően, sokféle szakkörrel igyekszik eleget tenni az elvárásoknak. Joggal lehetünk büszkék a szélesebb körben is elismert színjátszó körünkre és az iskola citerazenekarára, ahol két-két csoportban mind az alsósok, mind a felsősök kipróbálhatják tehetségüket. A dalos kedvűek az énekkart látogathatják, nemrégiben pedig a gyerekek nem kis örömére gitárszakkör alakult. A képzőművészeti szakkörön tanulóink a kötelező tananyagból kimaradó hagyományos és modern technikákkal (nemezelés, agyagozás, linometszés, üvegfestés, ékszerkészítés) ismerkedhetnek meg.Ezeken kívül könyvtárismereti, csecsemőgondozói, számítástechnika-, főzőcske-, technika- és angol szakkör is rendelkezésére áll az érdeklődő gyerekeknek. Saját szakköreink mellett helyt adunk a körtánc művészeti iskolának és az angol focinak is.
Iskolánkban aktív sportélet folyik. 2006-ban fiúkból illetve lányokból álló futballcsapatok szerveződtek, akik a helyi sportegyesülettel is szorosan együttműködnek.
Az iskola minden nyáron táborozási lehetőséget biztosít tanulóinak, ahol a gyerekek hasznosan és pihenéssel tölthetik a vakációt.
 

A 2006-os bővítés keretében könyvtárunk a legmodernebb technikát képviselő interaktív táblával egészült ki. Ez év január elsejétől a gellénházi önkormányzat az iskola igazgatása alá vonta a művelődési házat

Bővebben: Dr. Papp Simon Általános Iskola

   

Ügyleírások