2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Dr. Papp Simon Általános Iskola

Intézményvezető neve: Horváth László
Irányítószám: 8981
Település: Gellénháza
Cím: Varga G. u 1
E-mail: Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse.
Web: http://www.gellenhaza.hu/iskola/
Telefonszám: 92/566-004

AZ ISKOLÁNK TÖRTÉNETE


A Dr. Papp Simon Általános Iskola 8 évfolyamos intézmény, amely a Zalára jellemző aprófalvas környezetben, gellénházi szélkhellyel működik. Jelenleg 9 község társulása tartja fenn az intézményt. Az iskolába 219 gyermek jár, dolgozóink létszáma 30 (21 pedagógus, 9 technikai dolgozó).
Az iskola épülete 3 lépcsőben készült el, legrégebbi részét 1956-ben adták át, majd a körzetesítést követően a növekvő gyermeklétszám miatt még kétszer (1978-ban és 1988-ban) bővítették. 1993-ban vette fel az iskola a dr. Papp Simon olajmérnök nevét.
Az utolsó évtized alatt egyre erőteljesebbé vált az iskola arculata. Bevezették német nyelvből az emelt színtű (heti 5 óra), magyar nyelv és matematika tantárgyakból a nívócsoportos oktatást. Angol nyelvet fakultatív úton heti 2 órában tanulthatnak a gyerekek, az idegen nyelvi oktatáshoz nyelvi laborral rendelkezik az iskola. Megragadunk minden pályázati lehetőséget, hogy a színvonalas nevelő-oktató munka megvalósulhasson.
A belső terek felújításával, valamint az informatika terem és gépparkjának korszerűsítésével, 2006 nyarán tovább szépült az általános iskola, amely nemcsak színvonalas oktatásával, hanem a gyermekek érdeklődési körének megfelelően, sokféle szakkörrel igyekszik eleget tenni az elvárásoknak. Joggal lehetünk büszkék a szélesebb körben is elismert színjátszó körünkre és az iskola citerazenekarára, ahol két-két csoportban mind az alsósok, mind a felsősök kipróbálhatják tehetségüket. A dalos kedvűek az énekkart látogathatják, nemrégiben pedig a gyerekek nem kis örömére gitárszakkör alakult. A képzőművészeti szakkörön tanulóink a kötelező tananyagból kimaradó hagyományos és modern technikákkal (nemezelés, agyagozás, linometszés, üvegfestés, ékszerkészítés) ismerkedhetnek meg.Ezeken kívül könyvtárismereti, csecsemőgondozói, számítástechnika-, főzőcske-, technika- és angol szakkör is rendelkezésére áll az érdeklődő gyerekeknek. Saját szakköreink mellett helyt adunk a körtánc művészeti iskolának és az angol focinak is.
Iskolánkban aktív sportélet folyik. 2006-ban fiúkból illetve lányokból álló futballcsapatok szerveződtek, akik a helyi sportegyesülettel is szorosan együttműködnek.
Az iskola minden nyáron táborozási lehetőséget biztosít tanulóinak, ahol a gyerekek hasznosan és pihenéssel tölthetik a vakációt.
 

A 2006-os bővítés keretében könyvtárunk a legmodernebb technikát képviselő interaktív táblával egészült ki. Ez év január elsejétől a gellénházi önkormányzat az iskola igazgatása alá vonta a művelődési házat

A KÖNYVTÁRUNK ÉS A KÖNYVTÁR SZAKKÖR

A gellénházi általános iskola megalakulását követő évben, már 1957-ben létrejött és azóta is folyamatosan működik az iskola könyvtára, mely az iskolai könyvtárhálózat tagkönyvtára. Szakmai, módszertani központja a Zala Megyei Pedagógiai Intézet Könyvtára.
A könyvtár használatára minden, az iskolában tanuló diák, illetve minden itt dolgozó felnőtt jogosult.
A NAT előírásai mentén a könyv-és könyvtárhasználati ismereteket tantárgyi keretbe kell beépíteni, hogy a diákok képesek legyenek minden műveltségi területen az alapvető ismeretek elsajátítására.
A 90-es években egyre fokozottabb igény jelentkezett a gyerekek részéről is, hogy mindennapos használói legyenek az erőteljesen bővülő könyvtári állománynak és a nyitottá váló könyvtárnak. Az érdeklődő, a tantárgyi követelményeknél többet tudni akaró gyerekekkel „Kis könyvtáros” szakkört alakítottunk. 2004 előtt-amíg nem költözött jelenlegi helyére a könyvtár-, csupán 15 főben határozhattuk meg a maximális létszámot, hisz ennél több gyerek nem fért be az apró könyvtárhelyiségbe. Napjaink könyvtárának alapterülete is kisebb, mint az előírt, de funkcionálisan megfelel a célnak és nagy előrelépést jelent az előzőhöz képest.
E tanévben már két csoportot is foglalkoztatunk szakkör keretében, mert a jelentkezők magas létszáma miatt kezdő és haladó szinten biztosítható csak az ismeretek elsajátítása.
Fontos kiemelni, hogy nem magát a tudást, hanem annak megtalálási módját, útját kell ismerniük a szakkörösöknek egy-egy tantárgy, illetve téma keretében.8. évfolyam végén elérjük ezekkel a gyerekekkel, hogy felismerik a szakkörön elsajátított ismeretek integrálhatóságát a műveltségi területekre, s beépítik a mindennapok gyakorlatába. A gellénházi „Kis könyvtárosok” bármely középfokú iskolába kerülve otthonosan mozognak a szabadpolcos könyvtárban, nem idegen számukra az ETO-számok, a katalógus, az információhordozók fogalma.5.-8. osztályban részesei lesznek korosztályuknak megfelelő, kompetencia alapú tudásnak elméleti és gyakorlati könyvtári ismeretekből.
Nagy kedvvel végzik az új könyvek felszerelését:jelzetek,könyvsarok elhelyezését, de a hiteles pecsételés „tudománya” a legvonzóbb tevékenység számukra. Rá-rácsodálkoznak egy-egy régi, vagy számukra tartalmilag, formailag érdekes dokumentumra, amely csak pl. leltározás során kerül a kezükbe.
A szakkör azért is népszerű a gyerekek között, mert programját igényeiknek,érdeklődésüknek megfelelően, közösen határozzuk meg évről évre.A szakkörösök szívesen segítik társaikat, akik vetélkedőkön, pályázatokon, tanulmányi versenyeken vesznek részt: könyvajánlót, szép-és szakirodalmi válogatást tudnak készíteni számukra.
A könyvtári „barangolók” több mint tíz éve résztvevői a Deák Ferenc Megyei Könyvtár Gyemekkönyvtára által meghirdetett versenynek. Eredményességüket bizonyítja, hogy ezen időszak alatt hétszer megyei első helyezést értek el iskolánk képviseletében.
Ez is lelkesíti a „piciket”, főleg azokat, akiknek testvére, barátja már részese volt ilyen élménynek, sikernek, hogy 5. osztályos koruktól részt vegyenek tudásuk gyarapításában a könyvtári szakkör keretében.A következő tanévben is szeretettel várunk minden érdeklődőt a könyvtárban!


GYÓGYPEDAGÓGIA

Iskolánk a 2004/2005-ös tanévtől felvállalta a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek integrált oktatását-nevelését.Az új kihívás színesíti intézményünk arculatát. Fontos feladatként a másság elfogadása, az esélyek megteremtése, az oktatás egyénre szabottsága került a középpontba.Jelenleg 14 fővel folyik az integrációs munka, képzett szakemberre4l (gyógypedagógus).Hangulatos, jól felszerelt teremben részesülnek tanulóink az egyéni megsegítésében, képességeik fejlesztésében, melynek célja, hogy magabiztosabban és jobban teljesítsenek a tanítási órákon.


ANGOL SZAKKÖR


 
Tagadhatatlan tény, hogy életünk szinte minden területén kisebb-nagyobb mértékben megjelenik az angol nyelv. Iskolánk ezért is tartotta fontosnak a német mellett az angol nyelv oktatását is. Az angollal először negyedik osztályban találkozhatnak a gyerekek. Első évben a hangsúly a nyelv megszeretettésén és a hozzátartozó kultúra megismerésén van. Ezen korosztály nagyon fogékony még a rövid, ritmusos mondókákra,dalocskákra. Ezeken keresztül a kisdiákok észrevétlenül sajátítanak el fontos szókapcsolatokat, egyszerűbb nyelvtani fordulatokat. Ezeket további játékos, lehetőleg mozgást is igénylő feladatokkal lehet elményíteni.
Felső évfolyamon már kissé tudatosabban tanuljuk az angol nyelvet. A kötelező német nyelv mellett olyanoknak ajánlott az angol nyelv tanulása is, akik már biztos alapokkal rendelkeznek az első nyelvből. A korosztálynak megfelelő tankönyv mellett sok kiegészítő anyagot - filmek, újságok, zenét - használunk.
 

GALAGONYA CITERA EGYÜTTES


 
2004. őszén a Dr. Papp Simon Általános Iskolával együttműködve, a helyi önkormányzat és a Bartók Béla Művelődési Ház támogatásával kezdtük el a citeraoktatást 19 gyermekkel és 3 felnőttel. Mifelénk a hagyományos hangszer a citera, amely a régi hagyományok felelevenítéséhez nélkülözhetetlen. Citera mellett szólt a hangszerek részbeni megléte. Vajda József zalai népzenekutató hagyatékából kaptunk 10 db citerát, amely a hangszeres oktatás elkezdéséhez megfelelő volt. A község Önkormányzata vásárolt 6 db citerát, a Dr. Papp Simon Általános Iskola Gyermekeiért Alapítvány 3 db-ot, valamint a Népdalkör is vett 3 db kiváló minőségű hangszert. Örömünk, hogy a hangszeres oktatást 4 csoportban kezdhettük meg az idei tanévben. 12 fő haladó (3. éve játszik), 19 fő középhaladó (2. évi játszik), 10 fő pedig idén kezdte a munkát.
Oktatók tekintetében is jól állunk. Kulcsárné Csejtei Marianna megszerezte a KÓTA-nál a citerazenekar vezető képesítést, s 3 csoport munkáját vezeti. Ugyanezzel a képesítéssel rendelkezik a közeli, országos és nemzetközi hírű Botfai Citerazenekar egyik vezetője Nagy Katalin, aki szintén vállalta az oktatást, a haladó csoportot ő tanítja. A csoportok további fejlődése érdekében Sebők Livia népzenetanár tart évközben szakmai gyakorlatot.
Mint minden hangszerhez, a citerához is nagy kitartás kell. Örömmel írhatjuk le, hogy jó közösség, hiszen létszámunk nem csökkent, hanem gyarapodott. Csoportról, együttesről beszélhetünk, hiszen a heti próbák alkalmával a hangszer oktatásán kívül folyamatosan ízelítőt kapnak a hangszeres népzene történetéből, a néphagyományok ismeretéből. Közös programjaik is vannak: karácsony, kirándulások, citeratábor.
Eddigi legnagyobb „szakmai” eredményünk, hogy a haladó csoport tavaly a Zalai Gyermek Művészeti Fesztivál megyei gálaműsorán nívódíjat kapott. Az idei tanévben a középhaladó csoport is bejutott a megyei döntőre, amire még ezután kerül sor.
A szakmai továbbfejlődés érdekében második alkalommal szervezzük meg számukra a nyári citeratábort Szentgyörgyvölgyön a GÓ-NA Szabadidőközpontban. A helyszín kiválasztásához fontos szempont volt, hogy minden feltétel adott legyen a napi kétszeri gyakorláshoz, a szabadidő hasznos és kulturált eltöltéséhez, emellett árban és szolgáltatásban is megfelelő, megfizethető legyen.


PÖTTÖM SZÍNPAD

A csoport 16 éve alakult a Dr. Papp Simon Általános Iskola tanulóiból, azóta folyamatosan működik a falu nagy örömére. A művészeti nevelés mellett nagy szerepe van a közös játéknak, a színjátszásnak a gyermekek személyiségének fejlődésében, az önmegvalósításban. A színjátszás alkalmas a gyermek viselkedéskultúrájának szabályozására, a sikerélmények serkentő erejére, az önmaguk kipróbálására, valamint a közösség előtti megmutatkozásra. Ebben a csoportban a gyermeknek erre minden lehetőség adva van. A bemutatásra szánt darabokat úgy válogatjuk ki, hogy az a csoport tagjainak életkori sajátosságainak, teljesítőképességeinek, tehetségének megfeleljenek, hiszen első szempont a „sikerélmény” biztosítása. Ez garancia arra is, hogy a gyerekek szívvel-lélekkel elvégzik a munkát, elsajátítják a színjáték alapjait, és a játékban megmutatják önmagukat. Ez kisugárzik a közönségre is, amely maga után vonja a szakmai és közönségsikereket is.
A művészeti iskolai hálózat térhódításával csoportunk 3 évig volt tagja a Gábor Miklós Alapfokú Művészeti Iskola Színjátszó Tagozatának. Ebben a tanévben a tandíjak megemelkedése miatt kiléptünk ebből a rendszerből, de a gyerekek további töretlen fejlődése, az esélyegyenlőség biztosítása érdekében szakköri formában működünk továbbra is, hiszen a falu kulturális életének egyik rendszeres szereplői vagyunk.
Jelenleg két csoportban működünk: alsó tagozatos gyerekek és felső tagozatos gyerekek.
Mindkét csoportunk rendszeres résztvevői a Zala Gyermekek Művészeti Találkozójának, a Weöres Sándor Országos Gyermekszínjátszó Találkozónak, a Szín-Kör-Varázs Gyermek Színjátszó Találkozónak.
Csoportjaink az évek folyamán számos szép sikert tudhatnak magukénak. A felmenő rendszerű versenyeken a megyei fordulóra mindig továbbjutottunk, három alkalommal a területi fordulóra is eljutottunk, és nagy örömünkre két alkalommal az országos versenyen is részt vehettünk.


NAPSUGÁR GYERMEKKÓRUS

A Dr. Papp Simon Általános Iskola célja, hogy a művészetek valamennyi területén lehetőséget biztosítson a gyerekeknek a szakág jobb megismeréséhez, „műveléséhez”. A Babitsi idézet szellemében ebben a tanévben alakult csoportunk, amelynek 35 olyan tagja van, akik szeretnek énekelni.
Már több fellépés van mögöttünk, így:
- Egyházközség által szervezett jótékony célú bál
- Iskola karácsonyi műsora
- Gellénháza Községi karácsonyi műsora
- Templomi szereplés karács napján Gellénházán és Nagylengyelben
- Zalai Gyermekek Művészeti Találkozója
- Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepe
Terveink:
Indulunk a felmenő rendszerű művészeti találkozókon
A Község kulturális rendezvényein szívesen vállalunk fellépést
Repertoárunkat bővítjük az aktuális felkérésnek megfelelően
Az elvégzett munka megérdemelt jutalmul közös kirándulást szervezünk a gyerekeknek.
A közös éneklés öröme hozta és tartja össze a csoportot, mely közösséggé formálódott, és további működésére úgy érezzük szükség van.


SZAKKÖRI TEVÉKENYSÉGEK

FŐZŐCSKE SZAKKÖR

A korszerű konyha megismerése.
A helyes táplálkozás fő követelményei.
Az élelmiszerek táplálkozás és elkészítés szempontjából fontos tulajdonságaik /tápérték, íz, tárolhatóság, szükséges mennyiség/ megismerése.
Az élelmiszerek minőségének ellenőrzése, elkészítésük és tárolásuk helyes módja.
Étrend összeállítása, ételreceptek használata,receptbörze. Bevásárlás, pénzgazdálkodás
A főzés, párolás, sütés műveleteinek elsajátítása.
A tűzhely és a háztartási kisgépek helyes használata.
A főzés közben előforduló balesetek és elkerülésük.
Kultúrált étkezés szabályainak betartása
.A lányok számára élményt jelent a főzési gyakorlat, de sok fiú is szívesen vesz részt ilyen foglalkozáson.
Az ételkészítésbe való bevezetés célja, játszva munkára, életre nevel. Ezt az érdeklődést szükséges az oktatási és nevelési célok szolgálatábe állítani, teret engedve az önállóságnak, a személyiségi jegyek kibontakozásának.


ISKOLAI HITOKTATÁS

Iskolánkban heti két órában fakultatív módon folyik a hitoktatás. A diákok döntő többsége – a megerősítő
szülői háttér tudatában – él a lehetőséggel, s kiskorától fogva rendszeresen
jár a hittanórákra. A 2006-2007-es tanévben az 1., 4. és 8. osztályos hittanosokat Várhelyi
Tamás atya, a 2., 3. és az 5. osztályosokat Martonné Lakos Klára hitoktató, a
6., 7. és 8. osztályosokat pedig Illés Csaba hittanár tanítja.
A hitoktatás és a vallásgyakorlás a templommal és a szentmisével szorosan összetartozik.
A gyermekek hitbeli arculata a hittanórák mellett a templomi és a templomon kívüli egyházi eseményeken együttesen formálódik.
Az iskolai év minden alkalommal közös tanévkezdő szentmisével (Veni Sancte) kezdődik, melyben a Jó
Isten kegyelmét, áldását kérjük az adott iskolaévre, tanítványainkra, fáradozásainkra.
A szülői értekezletek és a fogadóórák folyamatos kapcsolattartási lehetőségek a szülők felé.
A szentségek felvételére való felkészülés is a hittanórákhoz kötődik. A mindenkori harmadikosok a zentáldozás, a nyolcadikosok pedig a bérmálás szentségében részesülhetnek, mennyiben folyamatos a hitoktatásuk, rendszeresen járnak templomba és a kellő
hittani ismeretekkel felvérteződtek. Hittanosaink közül többen örömmel ministrálnak, énekelnek a templomi kórusban, szerepelnek az egyházi nnepeken, felelevenítik a hagyományokat. A legfelkészültebbek hittanversenyen rettetnek meg, az oltárnál hűséggel szolgálók ministránstalálkozókon, zékesegyházi szertartásokon vesznek részt. A zarándoklatok, a kirándulások, a yári imatábor mind-mind jó alkalom arra, hogy hittanosaink együtt legyenek, itük növekedjék. Idén is megrendezzük Nagylengyelben a Ministráns Focikupát, elyen mintegy húsz csapat képviselteti magát az egész egyházmegye területéről. rendezvény jól példázza a hit közösségformáló és összetartó erejét.tanév végén hálaadó szentmise (Te Deum) keretében ondunk köszönetet és adunk hálát a Jó Istennek,y testben, lélekben szépen növekedhettünk.


CSECSEMŐÁPOLÁSI SZAKKÖR

A család fontos kötelessége, hogy egészséges utódokat neveljen, akik képesek megoldani problémáikat, feladataikat, ezáltal el tudják érni céljaikat, de élvezni is tudják azt. A családi életre készít fel az iskolánkban működő csecsemőápolási szakkör, mely 10 fővel tevékenykedik. Rivaldafényben az újszülött, a csecsemő, a gyermek áll. A szakkör keretében elsajátítják a korszerű csecsemőápolási ismeretek elméleti és gyakorlati oldalát. A család biztonságot, védettséget, harmóniát ad. Megveti a testi-lelki egészség alapjait. Megszabja a karaktert!
A viszonyulást- az emberhez
- a munkához
- a közösséghez.
Örömre, szeretetre, önzetlenségre, önállóságra, munkakedvre, rendszerességre való készséget alakítunk, formálunk, mely a reális értékítélet, világnézet és életszemlélet alapja.


TECHNIKA SZAKKÖR

A szakkör célja a tanulók manuális készségének fejlesztése, kreativitásuk kibontakoztatása, a technikai környezet megismerése.
A szakkörbe 17 fő 5-7. osztályos fiú tanuló iratkozott be, de alkalmanként egy-egy feladat elvégzésére nem szakköri tanulók, sőt újabban leány tanulók is jönnek.
Fő tevékenységünk a barkácsolás, főleg faanyagok felhasználásával, megmunkálásával modellek és használati tárgyak készítése. (pörgettyű, hajó, kamion, doboz, irattartó, ceruzatartó...)
Szükség esetén iskolai dekorációt, alsósoknak használati eszközöket készítünk, illetve iskolai szemléltető eszközöket javítunk.
A tervezésben, tevékenységi folyamatban tanári, illetve csoporttársi segítséget vehetnek igénybe. A tapasztaltabb gyerekek szívesen segítenek a kezdőknek.
Másik tevékenységi lehetőségünk elektrotechnikai szerelőkészlet és fémépítő segítségével különböző kapcsolások, irányítástechnikai és gépi modellek építése.
Műhelyünk jól felszerelt, az anyagellátást az iskola folyamatosan biztosítja

Ügyleírások