2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Határozatok

85/2016. (XII.08.)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 85/2016. (XII.08.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 9/2016.(XII.06.) számú Helyi Építési Szabályozat módosítása érdekében megbízza az Építész Manufaktúra Kft-ét, hogy saját költségére az LK jelű övezet szabályozásában-Gellénháza Olajbányász krt. 7 mögötti területet érintően- az alábbi szöveges módosításokhoz a szükséges intézkedéseket tegye meg.
1. Hátsó kertben OTÉK szerint garázs elhelyezhető
2. A garázs elhelyezéséhez kapcsolódóan, a " főépülethez kapcsolódóan" kifejezést ki kell venni.
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 85/2016. (XII.08.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

84/2016. (XII.08.)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 84/2016. (XII.08.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXVI. törvény 13. §-ában foglaltak valamint az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdésének c) pontja alapján a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezi és kérelmezi a Magyar Állam tulajdonában (és a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő vagyonkezelésében) lévő m2Gellénháza 418/3 helyrajzi számon felvett, kivett iparterület megnevezésű, 1714 területű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadának ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.
Az ingatlant az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1, 9 pontjában / pontjaiban az önkormányzat kötelezően meghatározott feladatainak ellátása érdekében kívánja tulajdonba venni és gazdaságélénkítés célra kívánja felhasználni. konkrét felhasználási cél meghatározása: élelmiszeripari termékek előállítása, munkahelyteremtés, mezőgazdasági termelés szervezése, és felvásárlása magas feldolgozottságu termékek előállítása.
Gellénháza Község Önkormányzata vállalja a tulajdonba adás érdekében felmerülő költségek – ideértve a művelési ág szükséges megváltoztatásának költségét – megtérítését.
Az igényelt ingatlan nem áll (örökségvédelmi / természetvédelmi / helyi / Natura 2000) védettség alatt.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gellénháza, 418/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adásával kapcsolatos eljárás során az MNV Zrt. felé teljes jogkörben eljárjon, és valamennyi nyilatkozatot megtegyen.
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Gellénháza, 418/3 hrsz.-ú ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adására vonatkozó megállapodást aláírja
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 84/2016. (XII.08.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

83/2016. (XII.08.)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 83/2016. (XII.08.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a Gózon & Gózon Tanácsadó Iroda Kft.-vel ( 8220 balatonalmádi, Botond u.7.) a vállalkozói szerződés megkösse, 905.512Ft+áfa azaz 1.150.000Ft ősszegért.
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 83/2016. (XII.08.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

82/2016. (XII.08)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 82/2016. (XII.08) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségi beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja
Határidő: azonnal.
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 82/2016. (XII.08)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 45

Ügyleírások