2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

68/2016. (IX.22.)

Ülés időponjta: 2016.09.22
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 68/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
Határidő: folyamatos
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 68/2016. (IX.22.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

67/2016. (IX.22.)

Ülés időponjta: 2016.09.22
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 67/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásalapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. Önkormányzata, mint közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára.
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 67/2016. (IX.22.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

66/2016. (IX.22.)

Ülés időponjta: 2016.09.22
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 66/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza Horváth Péter (8984 Petrikeresztúr Kossuth út 69) egyéni vállalkozót ároktisztítási munkálatainak az elvégzésével az árajánlatban szereplő nettó: 280.000Ft+áfa áron A munkálatok október 15-ig történő befejezésével.
Határidő: 2016.október 15.
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 66/2016. (IX.22.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

65/2016. (IX.22.)

Ülés időponjta: 2016.09.22
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 65/2016. (IX.22.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Vajda József Népdalkör Egyesületet, egyszeri juttatásként 200.000Ft-tal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 65/2016. (IX.22.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 5 / 45

Ügyleírások