2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

48/2016. (VI.20.)

Ülés időponjta: 2016.06.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 48/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat:

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete elfogadja a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási

Társulással kötött Hulladékgazdálkodási

Közszolgáltatási Szerződés módosítását és

felhatalmazza a Polgármestert a szerződés aláírására.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 48/2016. (VI.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

47/2016. (VI.20.)

Ülés időponjta: 2016.06.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 47/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat:

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete meghatalmazza az Észak-zalai Víz- és

Csatornamű Zrt.-t, hogy a víziközmű szolgáltatásról

szóló 2011. évi CCIX. törvény (továbbiakban Vksztv.)

és a 2013. évi 58. Korm. rendelet alapján elkészített

2016-2030 évi 15 éves gördülő fejlesztési terv Felújítási

és pótlási, valamint beruházási tervrészét Gellénháza-

SZV-re (21-08068- 1-003- 00-14), a Magyar Energetikai

és Közmű-szabályozási Hivatalhoz történő benyújtás

során eljárjon.

Gellénháza Önkormányzatának Képviselő testülete

felhatalmazza a Polgármestert a Meghatalmazás

aláírására.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 47/2016. (VI.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

46/2016. (VI.20.)

Ülés időponjta: 2016.06.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 46/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat:

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete falugondnoki állásra pályázatot ír ki, az állás

2016. augusztus 1-ével tölthető be.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 46/2016. (VI.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

45/2016. (VI.20.)

Ülés időponjta: 2016.06.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 45/2016. (VI.20.) Képviselő-testületi határozat:

Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete Lickóvadamos, Petrikeresztúr, Pálfiszeg és

Milejszeg községek Gellénházi szennyvíztelep

rekonstrukciójához kapcsolódó agglomerációs

átsorolást támogatja, a KEHOP-2.2.2 számú projekt

megvalósulása után a rácsatlakozás műszaki feltételei

adottak lesznek.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 45/2016. (VI.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 10 / 45

Ügyleírások