2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

81/2016. (XII.08)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 81/2016. (XII.08) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzati gazdasági társasággal kapcsolatos teendőkben eljárjon.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 81/2016. (XII.08)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

80/2016. (XII.08)

Ülés időponjta: 2016.12.08
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 80/2016. (XII.08) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 80/2016. (XII.08)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

79/2016. (XII.08.)

Ülés időponjta: 2016.11.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 79/2016. (XII.08.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete benyújtja pályázatát az Arany János Tehetséggondozó Programban való részvételre. Támogatja Salamon Annamária nyolcadik osztályos tanulót (anyja neve Szűcs Anna), hogy Gellénháza település képviseletében részt vegyen az Arany János Tehetséggondozó Programban.
Az önkormányzat vállalja, hogy az általa delegált diákot a programban való részvétele idejére (maximum 5 tanévre, tanévenként 10 hónapra) havi 10.000 Ft ösztöndíj támogatást nyújt. A képviselő-testület ennek fedezetét a település költségvetésében biztosítja.
Felkéri a polgármestert, hogy a tanuló Arany János tehetséggondozó Programban történő jelentkezéséhez készült pályázatát és a jelen határozatot az alábbi határidőre a tanuló által az első helyen kiválasztott középiskola részére küldje meg.
Határidő: 2016.12.08.
Felelős: Vugrinecz József polgármester
Határidő: 2016.12.08
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 79/2016. (XII.08.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

78/2016. (XII.08.)

Ülés időponjta: 2016.11.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 78/2016. (XII.08.) Képviselő-testületi határozat:
Gellénháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Óvoda, Egységes Óvoda-Bölcsőde beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Vugrinecz József polgármester

Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 78/2016. (XII.08.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 2 / 45

Ügyleírások