2018. 10. 23. kedd
   
méret

Keresés

Határozatok

22/2016. (IX.28.)

Ülés időponjta: 2016.10.28
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 22/2016. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának képviselő testülete felhatalmazza a polgármestert, hogy a Prowatech Kft-vel szerződést kössön a Települési Szennyvízkezelési Programjának elkészítésére és a Települési Környezetvédelmi Program felülvizsgálatára és Gombosszeg Község ingatlanjai szennyvíztisztításának és elvezetésének valamint a monitoring hálózat kialakításának a tervezésére.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 22/2016. (IX.28.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

19/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 19/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Van Der Post-Richert Monique (8984 Gombosszeg, Petőfi utca 2.) közalkalmazotti jogviszonyát 2016. augusztus 01.-től 2017. július 31.-ig meghosszabbítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 19/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

18/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 18/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a szociális tüzelőanyag pályázathoz. Az 6m3 tüzelőanyagra 1000Ft+áfa önrészt vállal, mely az önkormányzat, 2016.éves költségvetésben rendelkezésre áll. A település önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 18/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

17/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 17/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 17/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 4

Ügyleírások