2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

4/2016. (V.05.)

Ülés időponjta: 2016.05.05
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 4/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat:
A Gombosszegi Önkormányzat képviselő-testülete a polgármester tájékoztatóját az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 4/2016. (V.05.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

3/2016. (II.17.)

Ülés időponjta: 2016.02.17
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 3/2016. (II.17.) képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a belső ellenőr éves ellenőrzési jelentését a jegyzőkönyv mellékleteként elfogadja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 3/2016. (II.17.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

2/2016. (II.17.)

Ülés időponjta: 2016.02.17
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 2/2016. (II.17.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről szóló tájékoztatást tudomásul veszi.
Határidő: Azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 2/2016. (II.17.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

1/2016. (II.17.)

Ülés időponjta: 2016.02.17
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 1/2016. (II.17.) képviselő-testületi határozat:
A gombosszegi önkormányzat képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Határidő: Azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester

Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 1/2016. (II.17.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 4 / 4

Ügyleírások