2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

16/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 16/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. A képviselőtestület 11-08068-1-007-00-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Gellénháza-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 16/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

15/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 15/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Solener Sygma Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. által megküldött szerződést a közvilágítás korszerűsítésére a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 15/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

14/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 14/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Helyi Választási Bizottságban Póttagnak Oszkocsil Zoltán Gombosszeg, Petőfi u. 1. lakost megválasztja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 14/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

13/2016. (IX.07.)

Ülés időponjta: 2016.09.07
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 13/2016. (IX.07.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete titkos szavazással 2 érvényes szavazattal Zillichné Fekete Tünde képviselőt alpolgármesternek megválasztotta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 13/2016. (IX.07.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 2 / 4

Ügyleírások