2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

12/2016. (VII.13)

Ülés időponjta: 2016.07.13
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 12/2016. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében, a pályázat címe: " Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Gellénháza és konzorciumi partnerei számára saját, villamosenergia-igény kielégítése céljából a pályázat kapcsán felmerülő 171.951 Ft-os kötelezettség vállalást helyben hagyja
Határidő: 2016.július 22.
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 12/2016. (VII.13.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

12/2016. (VII.13.)

Ülés időponjta: 2016.07.13
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 12/2016. (VII.13.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében, a pályázat címe: " Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Gellénháza és konzorciumi partnerei számára saját, villamosenergia-igény kielégítése céljából a pályázat kapcsán felmerülő 171.951 Ft-os kötelezettség vállalást helyben hagyja
Határidő: 2016.július 22.
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 12/2016. (VII.13.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

6/2016. (V.05.)

Ülés időponjta: 2016.05.05
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 6/2016. (V.05.) képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzata Képviselő-testülete a kérelmet a beadvány szerint támogatja, felkéri a műszaki felelőst az eljárás lefolytatására. A következő ülésen a képviselő-testület újra tárgyalja.
Határidő: Azonnal
Felelős: Takács Zsolt műszaki referens
Határidő: 0000.00.00
Felelős: műszaki referens
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 6/2016. (V.05.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

5/2016. (V.05.)

Ülés időponjta: 2016.05.05
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 5/2016. (V.05.) Képviselő-testületi határozat:
Gombosszeg Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa
Határidő: Azonnal
Felelős: Németh Szabolcs polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 5/2016. (V.05.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 3 / 4

Ügyleírások