2018. 10. 23. kedd
   
méret

Keresés

Határozatok

34/2016. (XII.14.)

Ülés időponjta: 2016.12.14
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 34/2016. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat:
Lickóvadamos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Csécs István polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 34/2016. (XII.14.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

33/2016. (XII.14.)

Ülés időponjta: 2016.12.14
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 33/2016. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat:
Lickóvadamos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Csécs István polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 33/2016. (XII.14.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

32/2016. (XII.14.)

Ülés időponjta: 2016.12.14
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 32/2016. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat:
Lickóvadamos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 32/2016. (XII.14.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

31/2016. (XII.14.)

Ülés időponjta: 2016.12.14
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 31/2016. (XII.14.) Képviselő-testületi határozat:
Lickóvadamos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségi beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Csécs István polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 31/2016. (XII.14.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 15

Ügyleírások