2018. 10. 23. kedd
   
méret

Keresés

Határozatok

42/2016. (XII.19.)

Ülés időponjta: 2016.12.19
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 42/2016. (XII.19.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 28m3 tűzifát
Toki Melinda Nagylengyel Pityerlap 4.
Herczeg Jánosné Nagylengyel Bányász u 48.
Gergye Kálmán Nagylengyel Hegyi u.12.
Miszori Zoltánné Nagylengyel Cser u.36.
Jókai Margit Nagylengyel Cser u 40.
Szabó Istvánné Nagylengyel 30.
Illés Ferencné Nagylengyel Hegyi u 2.
Pálvölgyi Zoltánné Nagylengyel Cser u 4.
Baán Ágnes Nagylengyel Arany j. u41.
2m3/fő részére biztosítja.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 42/2016. (XII.19.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

41/2016. (XII.19.)

Ülés időponjta: 2016.12.19
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 41/2016. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 41/2016. (XII.19.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

40/2016. (XII.19.)

Ülés időponjta: 2016.12.19
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 40/2016. (XII.19.) Képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 40/2016. (XII.19.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

39/2016. (XII.12.)

Ülés időponjta: 2016.12.12
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 39/2016. (XII.12.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 39/2016. (XII.12.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 15

Ügyleírások