2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

27/2016. (IX.28.)

Ülés időponjta: 2016.09.28
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 27/2016. (IX.28.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásalapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. Önkormányzata, mint közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 27/2016. (IX.28.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

23/2016. (VII.21.)

Ülés időponjta: 2016.07.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 23/2016. (VII.21.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megbízza a polgármestert, hogy a vezető óvónői álláspályázattal kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 23/2016. (VII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

22/2016.(VII.21.)

Ülés időponjta: 2016.07.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 22/2016.(VII.21.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal.
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 22/2016.(VII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

21/2016. (VII.21.)

Ülés időponjta: 2016.08.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 21/2016. (VII.21.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megvásárolja Török Andrea tulajdonában lévő Nagylengyel, Bányász ú. 19. sz., 309 hrsz.-ú ingatlant, 2.5MFt vételárért. Felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.
Határidő: azonnal.
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 21/2016. (VII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 4 / 15

Ügyleírások