2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

38/2016. (XII.12.)

Ülés időponjta: 2016.12.12
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 38/2016. (XII.12.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete tárgyi előterjesztést megvitatta, és az alábbi határozatot hozza:
1. A Képviselő-testület úgy dönt, hogy támogatja a Magyar Kormány által meghirdetett Vidékfejlesztési Program keretében 2017-től igénybe vehető, a Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő-és munkagépek beszerzése tárgyú, VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú támogatási kérelem (pályázat) beadását az 1. célterületre; tartalmának elfogadását, a beruházás megvalósítását (sikeres pályázat esetén) és fenntartását, a nagylengyeli 05-012 hrsz-ú külterületi földút felújításának tekintetében.
2. A képviselőtestület úgy dönt, hogy a pályázat elkészítéséhez szükséges előkészítési költséget (maximum 10MFt), a költségvetés terhére biztosítja.
3. A képviselőtestület úgy dönt, hogy a projekt megvalósításához szükséges, a támogatási kérelemben vállalt 25 %-os önerőt (maximum 10M Ft) a pályázat szempontjából aktuális évi/mindenkori költségvetésében elkülönítetten biztosítja.
4. A támogatási kérelem benyújtása Milejszeg, Nagylengyel, Gellénháza, Ormándlak, Lickóvadamos, Petrikeresztúr, Gombosszeg Község önkormányzatokkal együttműködve valósul meg.
5. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat és a beadáshoz szükséges, az előkészítés során jelentkező szerződések aláírására és a pályázat beadására.
Határidő: folyamatos
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 38/2016. (XII.12.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

37/2016. (XII.12.)

Ülés időponjta: 2016.12.12
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 37/2016. (XII.12.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a rendőrségi beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 37/2016. (XII.12.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

36/2016. (XII.12.)

Ülés időponjta: 2016.09.12
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 36/2016. (XII.12.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Jakab Liza Bányász u. 26.
Kocsis Klaudia Arany J. u. 26.
Holes Alexandra Arany J. u. 48
Pék Alexandra Hegyi u. 1.
Pék Krisztina Hegyi u. 1.
„B” típusú pályázatot nyújtott be:
Sylvester Ábel Ferenc Arany J. u. 31.
tanulókat a 2016./2017.-es tanévben, 5000Ft/hó ösztöndíjjal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 36/2016. (XII.12.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

35/2016. (XII.12.)

Ülés időponjta: 2016.12.12
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 35/2016. (XII.12.) képviselő-testületi határozat:
Nagylengyel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nagylengyeli Egyházközséget 300.000Ft-tal, a Polgárőrséget 300.000Ft-tal, a Sportegyesületet 200.000Ft-tal támogatja.
Határidő: azonnal
Felelős: Scheiber Ildikó polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 35/2016. (XII.12.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 2 / 15

Ügyleírások