2018. 10. 22. hétfő
   
méret

Keresés

Határozatok

37/2016. (XI.29.)

Ülés időponjta: 2016.11.29
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 37/2016. (XI.29.) Képviselő-testületi határozat:
Ormándlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ötv. 48.§-a és a Ket. 81/B.§-ban foglaltak alapján a 21/2016.(VI.20) számú határozatát hatályon kívül helyezi és az Ormándlak 1609 hrsz.-ú „gyümölcsös, szőlő” művelési ágú zárkerti ingatlan adás-vétellével kapcsolatban a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Zala Megyei Igazgatósága ZA01-00195-9/2016. számú állásfoglalással egyetért.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Norbert polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 37/2016. (XI.29.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

30/2016. (IX.20.)

Ülés időponjta: 2016.09.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 30/2016. (IX.20.) Képviselő-testületi határozat:
Ormándlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. által készített 15 éves gördülő fejlesztési tervben leírtakkal - 2017-2031 időszakra – egyetért, azt az írásos előterjesztésben foglaltaknak megfelelően elfogadja. A képviselőtestület 11-08068-1-007-00-10 MEKH azonosító kóddal rendelkező Gellénháza-IV víziközmű-rendszer gördülő fejlesztési tervében szereplő MEKH által elfogadott 2017 évre vonatkozó munkákat megrendeli az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt.-től.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Norbert polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 30/2016. (IX.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

29/2016. (IX.20.)

Ülés időponjta: 2016.09.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 29/2016. (IX.20.) Képviselő-testületi határozat:
Ormándlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete csatlakozik a szociális tüzelőanyag pályázathoz, 12 m3 tüzelőanyagra. A település önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016. szeptember 30.
Felelős: Horváth Norbert polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 29/2016. (IX.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

28/2016. (IX.20.)

Ülés időponjta: 2016.09.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 28/2016. (IX.20.) Képviselő-testületi határozat:
Ormándlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Horváth Norbert polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 28/2016. (IX.20.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 18

Ügyleírások