2018. 10. 22. hétfő
   
méret

Keresés

Határozatok

44/2016.(XII.21.)

Ülés időponjta: 2016.12.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 44/2016.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a kötelezettség vállalásokat az önkormányzat költségvetésének aktuális ismerete alapján elfogadja és felkéri a polgármestert, hogy a megfelelő intézkedéseket tegye meg, a kifizetéseket a 2016. évi költségvetés terhére végezze el.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 44/2016.(XII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

43/2016.(XII.21.)

Ülés időponjta: 2016.12.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 43/2016.(XII.21.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. Felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa.
Határidő: 2017. január 15.
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 43/2016.(XII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

42/2016. (XII.21.)

Ülés időponjta: 2016.12.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 42/2016. (XII.21.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi Társulás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 42/2016. (XII.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

41/2016.(XI.30.)

Ülés időponjta: 2016.11.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 41/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, a Gellénházi Közös Önkormányzati Hivatal 2016. évi beszámolóját elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 41/2016.(XI.30.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 1 / 22

Ügyleírások