2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

31/2016.(IX.28.)

Ülés időponjta: 2016.09.28
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma:
31/2016.(IX.28.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a Bursa Hungarica ösztöndíj pályázathoz.
Határidő: 2016. október 03.
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 31/2016.(IX.28.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

30/2016. (IX.28.)

Ülés időponjta: 2016.09.28
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 30/2016. (IX.28.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete annak érdekében, hogy az önkormányzat - a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 114. §-ában, illetve a az önkormányzati ASP rendszerről szóló 257/2016(VIII. 31.) Korm. rendeletében meghatározottak szerint - az önkormányzati ASP rendszerhez történő csatlakozási kötelezettségének eleget tehessen, felhatalmazza a település, mint a közös önkormányzati hivatal székhelye szerinti önkormányzat polgármesterét, hogy a közös önkormányzati hivatalt alkotó önkormányzatok nevében a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az önkormányzati ASP rendszer országos kiterjesztéséhez” című felhívásalapján a támogatási jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti kötelezettségeket és jogokat gyakorolja. Önkormányzata, mint közös önkormányzati hivatal tagja nevében és javára.
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 30/2016. (IX.28.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

29/2016.(IX.21.)

Ülés időponjta: 2016.11.25
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 29/2016.(IX.21.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozik a szociális tüzelőanyag pályázathoz. Az 52m3 tüzelőanyagra 1000Ft+áfa önrészt vállal, mely az önkormányzat, 2016.éves költségvetésben rendelkezésre áll. A település önkormányzata a szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást nem kér.
Határidő: 2016.szeptember 30.
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 29/2016.(IX.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

28/2016. (IX.21.)

Ülés időponjta: 2016.09.21
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 28/2016. (IX.21.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a gyermekjóléti szolgáltatás beszámolóját a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 28/2016. (IX.21.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 4 / 22

Ügyleírások