2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

27/2016.(VIII.09.)

Ülés időponjta: 2016.08.09
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 27/2016.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete támogatja az Egészség Sportpark pályázatban való részvételt, azzal a kikötéssel, hogy futópályára az önkormányzat nem pályázik.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 27/2016.(VIII.09.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

26/2016.(VIII.09.)

Ülés időponjta: 2016.09.09
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 26/2016.(VIII.09.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy az Enerin Energia Innováció Zrt.-vel tárgyalásokat folytasson.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 26/2016.(VIII.09.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

25/2016.(VII.13.)

Ülés időponjta: 2016.07.13
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 25/2016.(VII.13.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a TOP-3.2.2-15 Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében, a pályázat címe: " Napenergia alapú villamos erőmű létrehozása Gellénháza és konzorciumi partnerei számára saját, villamosenergia-igény kielégítése céljából a pályázat kapcsán felmerülő 413,912Ft-os kötelezettség vállalást helyben hagyja
Határidő: 2016.július 22.
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 25/2016.(VII.13.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

19/2016.(V.18.)

Ülés időponjta: 2016.05.18
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 19/2016.(V.18.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a nagylengyeli Óvoda-minibölcsőde fejlesztést támogatja és az intézmény szolgáltatásait a község illetékességi területén élő szülők és gyermekeik részére Nagylengyel Község Önkormányzatával kötött feladat ellátási szerződés alapján a későbbiekben is biztosítani kívánja.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 19/2016.(V.18.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 5 / 22

Ügyleírások