2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

12/2016. (IV.20)

Ülés időponjta: 2016.04.20
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 12/2016. (IV.20) képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Nyugat-Balaton és Zala Folyó Medence Nagytérség Települési Szilárd Hulladékai Kezelésének Korszerű Megoldására létrejött Önkormányzati Társulás (rövidített neve: ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulás) társulási megállapodását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás aláírására, és felkéri, hogy a döntésről a ZALAISPA Hulladékgazdálkodási Társulást tájékoztassa
Határidő: azonnal
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző
Határidő: 0000.00.00
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 12/2016. (IV.20)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

11/2016.(II.23.)

Ülés időponjta: 2016.02.23
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 11/2016.(II.23.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete felszólítja Németh Elek Barlahida, Rákóczi u. 31 szám alatti lakost, hogy a Petrikeresztúr Hunyadi u. 377,440 hrsz.-ú önkormányzati út területére elhelyezett villanypásztor elemeket a mellékelt helyszínrajz figyelembevételével az út tengelyétől 9.0 m távolságba helyezze át.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 11/2016.(II.23.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

10/2016. (II.23.)

Ülés időponjta: 2016.02.23
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 10/2016. (II.23.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a saját bevételei összegét, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek három évre várható összegét a jegyzőkönyv mellékletét képező tartalommal állapítja meg.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 10/2016. (II.23.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

6/2016. (II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 6/2016. (II.10.) képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a kazánvásárlásról és annak beszereléséről gondoskodjon
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 6/2016. (II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 7 / 22

Ügyleírások