2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

5/2016. (II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma:
5/2016. (II.10.) képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a belső ellenőri jelentést az előterjesztett tartalommal elfogadja.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 5/2016. (II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

4/2016. (II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 4/2016. (II.10.) képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Ügyrendi – Szavazatszámláló Bizottság tájékoztatását a képviselők vagyonnyilatkozat tételi kötelezettségéről tudomásul veszi, a vagyonnyilatkozatok teljes körűen leadásra kerültek.
Határidő: Azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 4/2016. (II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

3/2016. (II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 3/2016. (II.10.) képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetését a következő testületi-ülésig elnapolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 3/2016. (II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

2/2016.(II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 2/2016.(II.10.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete megbízza a polgármester, hogy a Petrikeresztúr belterület 499 hrsz. alatt felvett beépítetlen terület megnevezésű 6239m2 területű ingatlant megvásárolja Egyed Elek (Szül: Zalaegerszeg 1976.09.10. an.: Tamás Magdolna) 8984 Petrikeresztúr, Győrfiszegi utca 37. szám alatti lakostól 311.950Ft összegért.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 2/2016.(II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 8 / 22

Ügyleírások