2018. 08. 22. szerda
   
méret

Keresés

Határozatok

1/2016. (II.10.)

Ülés időponjta: 2016.02.10
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 1/2016. (II.10.) önkormányzati rendelet:
Petrikeresztúr Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügyletekből eredő fizetési kötelezettségek a költségvetési évet követő három évre várható összege határozatban történő elfogadása napirendi pontot a következő ülésig elnapolja.
Határidő: folyamatos
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 1/2016. (II.10.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

53/2008.

Ülés időponjta: 2008.12.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: Becsvölgye község gellénházai körjegyzőséghez történő csatlakozásának elutasítása.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: körjegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 53/2008.
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

52/2008.

Ülés időponjta: 2008.12.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: A "Szerkezeti terv (SZE-1)" elenevezésű településrendezési munkarész elfogadása.
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 52/2008.
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

51/2008.

Ülés időponjta: 2008.12.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: A polgármester tiszteletdíjának és költségátalányának meghatározása 2009. január 1-től (70.000.- Ft+21.000.- Ft)
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 51/2008.
Pénzügyi, költségvetési kihatás: 91.000.- Ft/hó
Feljegyzések:
   

Oldal 9 / 22

Ügyleírások