2018. 08. 19. vasárnap
   
méret

Keresés

Határozatok

40/2016.(XI.30.)

Ülés időponjta: 2016.11.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 40/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete, Nagy Róbert Attila (8984 Petrikeresztúr Győrfiszegi út) részére 100.000Ft önkormányzati támogatást ad.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 40/2016.(XI.30.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

39/2016.(XI.30.)

Ülés időponjta: 2016.11.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 39/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a rendőrségi beszámolót a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint elfogadta.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 39/2016.(XI.30.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

38/2016.(XI.30.)

Ülés időponjta: 2016.11.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 38/2016.(XI.30.) Képviselő-testületi határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 4000Ft/fő összeggel támogatja a Petrikeresztúri lakosokat.
Határidő: azonnal
Felelős: Borvári Lili polgármester
Határidő: 0000.00.00
Felelős: polgármester
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 38/2016.(XI.30.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

36/2016.(XII.15.)

Ülés időponjta: 2016.11.30
Ülés jellege: nyílt
Határozat tartalma: 36/2016.(XII.15.) önkormányzati határozat:
Petrikeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális tűzifa rendeletet a jegyzőkönyvhöz csatoltak szerint módosította. A képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a rendelet kihirdetéséről gondoskodjon.
Határidő: 2016.12.15.
Felelős: Dr. Szemes Róbert jegyző

Határidő: 2016.12.15
Felelős: jegyző
Intézkedések, feladatok:
Üi. szám: 36/2016.(XII.15.)
Pénzügyi, költségvetési kihatás:
Feljegyzések:
   

Oldal 2 / 22

Ügyleírások