2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Bursa Hungarica ösztöndíj

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó
Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.)  önkormányzati rendelete
 
 
Bursa Hungarica ösztöndíj
23. §

(1)     A Szociális Bizottság – ha a képviselő-testület döntése alapján az önkormányzat csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához – Bursa Hungarica ösztöndíjban (továbbiakban: ösztöndíj) részesítheti azt a gellénházi lakóhellyel rendelkező, szociálisan rászoruló pályázót, aki megfelel az ösztöndíjrendszer adott évre meghirdetett Általános Szerződési Feltételeiben foglaltaknak.

(2)     Szociálisan rászoruló az a személy, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum összegének 400 %-át és vagyonnal nem rendelkezik.

(3)     Az „A” és „B” típusú ösztöndíj elnyerése érdekében az önkormányzat (azonos időben)  pályázatot tesz közzé, amely tartalmazza a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójának Általános Szerződési Feltételeiben (továbbiakban: szerződési dokumentum) meghatározott szempontokat.

(4)     Az ösztöndíj elnyerése érdekében az igénylő a pályázati kiírásban meghatározott formanyomtatványon és határidőig köteles pályázatát írásban benyújtani, amelyhez csatolni kell a pályázati kiírásban meghatározott igazolásokat, nyilatkozatokat.

24. §

(1)     A hatáskör gyakorlója dönt az ösztöndíjra való jogosultság megállapításáról vagy elutasításáról, illetve az ösztöndíj összegéről, és a továbbiakban a szerződési dokumentumban meghatározott módon jár el. A pályázó a döntés ellen fellebbezéssel nem élhet.

(2)     Az ösztöndíj havi összege nem haladhatja meg nyugdíjminimum összegének 25 %-át.

(3)     Az ösztöndíj időtartama
a)       "A" típusú ösztöndíj esetén: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
b)      "B" típusú ösztöndíj esetén: 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.

(4)     Az önkormányzat a megállapított ösztöndíjak összegét félévente előre, egyösszegben átutalja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer bankszámlájára.

(5)     A támogatásnak az ösztöndíjas számlára történő utalásáról az illetékes minisztérium gondoskodik.

Ügyleírások