2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Gondozási díj

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó
Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete
Gondozási díj

22. §

(1) Gondozási díjat állapít meg annak a hozzátartozónak, akinek a családban az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj összegének 220 %-át az egyszemélyes háztartás esetén, a kétszemélyes háztartás esetén 200 %-át, három vagy ennél többszemélyes háztartás esetén a 180 %-át.
(2)       A gondozási díj megállapítása iránti kérelemhez csatolni kell a háziorvos
a.) igazolását arról, hogy az ápolt tartósan beteg és
b.) szakvéleményét arra vonatkozóan, hogy az ápolt állandó és tartós gondozásra szorul.
(3) A gondozási díj egy évre kerül megállapításra, havi összege eléri az ápolási díj központi költségvetéséről szóló törvényben meghatározott alapösszegének a 80%-át.
(4) Nem jár gondozási díj, ha az ápoló személy a szociális törvény 4.§.(1) bekezdésében meghatározott értékű vagyonnal rendelkezik.
(5) Az ápolást végző személy a kötelezettségét nem teljesíti, ha az ellátott rendszeres étkeztetéséről, ápolásáról nem gondoskodik, az ellátott és lakókörnyezet higiéniás körülményeinek megtartásában nem működik közre.
(6) A gondozási díj egy évre kerül megállapításra.
(7) Meg kell szüntetni a gondozási díj folyósítását, ha a jogosult keresőtevékenységet folytat, rendszeres pénzellátásra szerez jogosultságot, vagy a gondozási tevékenysége megszűnt

Ügyleírások