2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Gyógyszertámogatás

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó
Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendeleteGyógyszertámogatás
17. §

(1)     Az önkormányzat a szociálisan rászoruló személy részére – az egészségi állapotának megőrzéséhez és helyreállításához kapcsolódó kiadásának csökkentése érdekében – gyógyszertámogatással nyújt segítséget.

(2)     A képviselő-testület által átruházott hatáskörben a Szociális Bizottság kérelemre gyógyszertámogatást állapíthat meg annak, aki az alábbi feltételeknek együttesen megfelel:
a)       családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg
aa)     egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 250 %-át,
ab)    kétfős család esetén a  nyugdíjminimum 200 %-át,
ac)     három vagy több főből álló család esetén a nyugdíjminimum 175 %-át.
b)      a legalább hat hónap időtartamban rendszeresen szedett gyógyszereinek a havi költsége pedig meghaladja a 10.000.- Ft-ot,
és vagyonnal nem rendelkeznek.

(3)     A támogatás megállapítása iránti kérelmet a rendelet 4. melléklete szerinti formanyomtatványon kell benyújtani, melyhez mellékelni kell:
-        a rendelet 1. melléklete szerinti jövedelemnyilatkozatot, valamint – figyelemmel e rendelet 4. § (1)-(3) bekezdésére – a családban/háztartásban élők jövedelemigazolásait,
-        a rendelet 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot,
-        a kérelmező által rendszeresen, legalább hat hónap időtartamban szedett gyógyszereiről kiállított háziorvosi igazolást,
-        a gyógyszerek térítési díjáról szóló gyógyszertári bizonylatot.

(4)     A jogosultságot egy évre kell megállapítani. Összege havi 3.000.- Ft, melyet a jogosult részére negyedévente utólag, a hónap 5-éig kell utalni.

(6)     Nem részesülhet gyógyszertámogatásban az, aki közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezik, vagy a közgyógyellátásra jogosultság feltételeinek megfelel.

Ügyleírások