2017. 09. 21. csütörtök
   
méret

Keresés

Ápolási díj

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Domján Lászlóné

Ápolási díj súlyosan fogyatékos, vagy tartósan beteg 18 év alatti személy gondozása esetén

Közigazgatási ügy

A hatáskör címzettje: jegyző
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: a jogszabály által előírt kötelező mellékletek
- Kérelem az ápolási díj megállapítására,
- háziorvosi igazolás ápolt személy  állapotáról
- amennyiben a kérelmező munkaviszonyban áll a munkáltató igazolását a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről
Alapvető eljárási szabályok: 1993. évi III. törvény, 63/2006./III.27./ Korm. rendelet
Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben, ügyfélfogadási időben a Körjegyzőségen

Ápolási díj 18 év feletti tartósan beteg személy ápolása esetén
Önkormányzati ügy
A hatáskör címzettje: Szociális Bizottság
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes.


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: jogszabályban előírt kötelező mellékletek:
- Kérelem az ápolási díj megállapítására,
- háziorvosi igazolás ápolás személy állapotáról
- család  havi nettó jövedelméről szóló igazolások,
- jövedelemnyilatkozat a közös háztartásban élők jövedelméről formanyomtatvány,
- amennyiben a kérelmező munkaviszonyban áll a munkáltató igazolását a fizetésnélküli szabadság engedélyezéséről
Alapvető eljárási szabályok: 1993. évi III. törvény, 63/2006/III.27./ Korm. rendelet


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben, ügyfélfogadási időben

Ügyleírások