2017. 09. 21. csütörtök
   
méret

Keresés

Átmeneti segély

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Domján Lászlóné

Átmeneti segély

Önkormányzati ügy
A hatáskör címzettje: Szociális Bizottság
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok /okmányok/: jogszabály által előírt kötelező mellékletek:
- Kérelem átmeneti segély igényléséhez,
- Jövedelemnyilatkozat a közös háztartásban élők havi jövedelméről formanyomtatvány,
- Munkáltatói igazolás a közös háztartásban élők nettó jövedelméről
Alapvető eljárási szabályok: 1993. évi III. törvény, 13/2000./V.30./ OK. Rendelet


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben a Körjegyzőségen

Ügyleírások