2017. 09. 21. csütörtök
   
méret

Keresés

Egézségügyi szolgáltatásra való jogosultság

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Domján Lászlóné

Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása

Közigazgatási ügy
A hatáskör címzettje: jegyző
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok a jogszabály által előírt kötelező mellékletek:
- Kérelem egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítására szociális rá-
      szorultság alapján,
- a kérelmező családjának havi nettó jövedelméről szóló igazolások
Alapvető eljárási szabályok: 1993. évi III. tv.


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben, ügyfélfogadási időben, a Körjegyzőségen

 

Ügyleírások