2017. 09. 21. csütörtök
   
méret

Keresés

Időskorúak járadéka

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Domján Lászlóné

Időskorúak járadéka

Közigazgatási ügy
A hatáskör címzettje: jegyző
Illetékességi terület: Gellénháza
Illetékmentes


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: jogszabály által előírt kötelező mellékletek:
- Kérelem az időskorúak járadékának megállapítására,
- Jövedelemnyilatkozat a közös háztartásban élők jövedelméről formanyomtatvány
Alapvető eljárási szabályok: 1993. évi III. törvény, 63/2006./III.27./ Korm. rendelet


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben ügyfélfogadási időben Körjegyzőségen

 

Ügyleírások