2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Köztemetés

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó

Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.)  szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete

Köztemetés

26. §

1) A Polgármester köteles gondoskodni az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, a halálesetről való tudomásszerzést követő 30 napon belül, amennyiben a haláleset helyszíne Gellénháza település közigazgatási területe és ha az Sztv. 48. § (1) bekezdésében meghatározott feltételek fennállnak.

(2) A köztemetés költségének megtérítésére a hatáskör gyakorlója méltányosságból részletfizetést engedélyezhet, illetve indokolt esetben a megtérítéstől részben vagy egészben eltekinthet, ha az a kötelezett vagy családjának megélhetését veszélyezteti, vagy számára aránytalanul nagy terhet jelent.

 

(3) Megélhetést veszélyeztető, vagy aránytalanul nagy terhet jelentő élethelyzet megítélésénél e rendelet 12. § b) pontjában foglaltakat, vagy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 48. § (3) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok: jogszabályban előírt kötelező mellékletek:
-  Köztemetés igényléshez kérelemnyomtatvány
- halotti anyakönyvi kivonat
- a helyben legolcsóbb temetés költségeiről szóló eredeti számla

 

Ügyleírások