2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó

Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

Közigazgatási ügy
A hatáskör címzettje: jegyző
Illetékességi terület: Gellénháza
Az eljárás illetékmentes


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok a jogszabály által előírt mellékletek.
Alapvető eljárási szabályok: 2004. évi CXL törvény, 1997. évi XXXI. törvény, 149/1997./IX.10./ Kormányrendelet
-   Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás igényléshez kérelemnyomtatvány
- Munkáltatói igazolás /nyugdíjszelvény/ a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagkeresetéről


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen vagy levélben a Közös Hivatalnál ügyfélfogadási időben

Ügyleírások