2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Közigazgatási ügy
A hatáskör címzettje: jegyző
Illetékességi terület: Gellénháza


Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok: a jogszabály által előírt mellékletek:
 - Rendszeres gyermevédelmi támogatás igényléséhez kérelem nyomtatvány
- Munkáltatói igazolás /nyugdíjszelvény/ a kérelem benyújtását megelőző 3 hónap átlagkeresetéről,
- A módosított 149/1997./IX.10./ Korm. sz. rendelet 65. § alapján a középfogú vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanuló gyermek esetében az oktatási intézmény igazolást a tanulói jogviszony fennállásáról
Alapvető eljárási szabályok: 2004. évi CXL törvény, 1997. évi XXXI. törvény, 149/1997./IX.10./ kormányrendelet


Az eljárást megindító irat benyújtásának módja, helye, ideje: személyesen, vagy levélben, Közös Hivatalnál, ügyfélfogadási időben

 

Ügyleírások