2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Újszülöttek családjának támogatása

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó
Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.)  szóló önkormányzati rendeleteÚjszülöttek családjának támogatása

21. §

(1) Az önkormányzat képviselőtestülete felelősséget érezve a felnövekvő nemzedékért, átérezve a lakosság egyre növekvő terheit, kinyilvánítja a községi lét családiassá ételének szándékát, a gyermek születését követően támogatásban részesíti a családokat, gyermeküket egyedül nevelő szülőket.
(2) A támogatás mértékét a képviselőtestület évente költségvetési rendeletében állapítja meg.
(3) A támogatás folyósításának feltétele, hogy az "anya" a szülés napján a községben állandó lakóhellyel rendelkezzen.
(4) A támogatás megállapítása kérelemre történik.
(5) A támogatás iránti kérelmet a születést követő 60 napon belül lehet előterjeszteni.
(6) A támogatás megállapításának ügyében - a képviselőtestület által átruházott hatáskörben - a polgármester jár el.
(7) A kérelem elutasítása esetén a polgármester döntése ellen, az elutasító határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül a képviselőtestület előtt kifogással lehet élni

Ügyleírások