2018. 11. 12. hétfő
   
méret

Keresés

Temetési segély

Ügytípus: C) SZOCIÁLIS IGAZGATÁS
Ügyintéző: Némethné Bezlai Ildikó
Gellénháza Község Önkormányzatának a települési támogatásról és a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 5/2015.(III.16.) önkormányzati rendelete
  
Temetési segély
 
 
19. §
 
(1) Az elhunyt személy eltemettetésének költségeihez való hozzájárulásként temetési segély – a hadigondozásról szóló törvény alapján temetési hozzájárulásban részesülő kivételével – annak nyújtható, akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a nyugdíjminimum négyszeresét, egyedül élő esetén pedig az ötszörösét.
(2) A temetés költségeihez megállapított önkormányzati segély százasra kerekített összege azonos a helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének 10%-val.
(3) A helyben szokásos legolcsóbb temetés költségének összege 200.000.-Ft, melyet a helyben temetési szolgáltatást végző vállalkozó számításait figyelembe véve a képviselő-testület évente a költségvetését megállapító rendeletében határozza meg.
(4)     Nem állapítható meg temetési segély, ha
a)       a kérelmet a temetési számla kiállításától számított 3 hónap után nyújtják be,
b)      a temetés számlával igazolt költsége a 400.000.-Ft-ot meghaladja,
c)       az elhunyt eltemettetéséhez az önkormányzat már hozzájárult,
d)      az elhunyt eltemetése közköltségen történt,
e)       az eltemettetésre öröklési szerződés alapján került sor.
(5)     Indokolt esetben a temetési segély előre is adható. Ez esetben a határozatban meg kell jelölni azt a határidőt, ameddig a jogosult köteles a temetést igazoló számlát bemutatni.

Ügyleírások